tina-hottub-s

Våra konferensaktiviteter

bellmansfest

Projecta

Ett aktivitetsbolag som jobbar mycket med humor och överraskningseffekter. Gärna arrangemang i olika teman, t ex Vikingafest, Värmländsk Stôllighet, Kolgubbarnas timmer-huggartest, Inge Turbos motormästerskap med 4-hjuliga motorcyklar. ”Härdningsgille” med den legendariske Brukspatron Hammern m m.

wolf_wallpapers_for_desktop

Vargen och Människan

 ”Din roll i flocken” – ett annorlunda inspirationsprogram som ger ett annorlunda resultat.

Programmet är passande för kick-off, ledardag, medarbetardag eller liknande och anpassas efter era förutsättningar, syfte och mål. Föreläsningar och utomhusaktiviteter. För alla flocklevande djur, inkl. människan, är flocken själva grundförutsättningen för överlevnad. För vargen handlar ledarskapet även om flockens överlevnad – en kamp på liv eller död. För att ytterligare stärka samarbetet gör vi även en trevlig utomhusaktivitet med matlagning över öppna eldar.