Kreativa möten med annorlunda mötesformer

Svenska Möten har olika förslag på mötesmodeller – se mer på Svenska Mötens webbsida.

Walk and Talk
Pdf om Walk and Talk »
•Lämpar sig för upp till 30 personer
• Promenera och tänka kreativt
• Beslutsfattande och säkerställande av beslut
• Arbeta parvis
• Bestämt ämne
• 2,5 – 3 timmars promenad
• Rapportering
• Sammanfatta och ta beslut
Svårighetsgrad: 1 av 5

Navigator
Pdf om Navigator »
• Skapa närvaro hos deltagarna
• Mötesledaren arbetar utifrån Navigator
• Skapa struktur och kvalité för mötet
• Avsikt med mötet
• Agenda till mötet
• Arbetsform under mötet
• Sammanfatta
• Slutsats
Svårighetsgrad 2 av 5

Idéverkstad
Pdf om Idéverkstad »
• Lämpar sig för upp till ca 50-70 personer
• Utveckla relationer och gruppdynamik
• Skapa engagemang
• Bolla frågor
• Be deltagarna skriva ner tankar
• Låt alla ta del av varandras tankar kring huvudfrågorna
• Utifrån svaren kan en handlingsplan skapas
• Handlingsplanen ska sedan finnas på allas arbetsplats
Svårighetsgrad 3 av 5

Konferera i badrock
Lämpar sig för mindre grupper upp till 10-12 personer. Sitt i relaxavdelningen eller
i badtunnan med bara naturen run omkring. En möjlighet att samtala i en verkligt
lugn och harmonisk miljö