Kreativa möten med annorlunda mötesformer

Möten kan vara en betydelsefull och stor del av en konferens. För att underlätta för er som arbetsgrupp finns färdiga mötes- koncept och modeller att efterfölja, vilka är framtagna av Svenska Möten.
Beroende på vilka arbetsområden som ska prioriteras för just er, finns olika upplägg för att utveckla relationer och gruppdynamik. En annorlunda mötesform är till exempel att föra samtal under långa promenader i frisk luft och naturskön miljö. Samtliga mötesmodeller brukar vara ett uppskattat inslag hos konferensdeltagare som leder till ökat engagemang i gruppen och ger ny kunskap.

För bokning av konferens och mötesmodeller ring 0590-60 85 00 eller boka här

Mötesmodeller

Walk and talk

 • Lämpar sig för upp till 30 personer
 • Promenera och tänk kreativt
 • Beslutsfattande och säkerställande av beslut
 • Arbeta parvis
 • Bestämt ämne
 • 2,5 – 3 timmars promenad
 • Rapportering
 • Sammanfatta och ta beslut

Svårighetsgrad: 1 av 5

Idéverkstad

 • Lämpar sig för upp till ca 50-70 personer
 • Utveckla relationer och gruppdynamik
 • Skapa engagemang
 • Bolla frågor
 • Be deltagare skriva ner tankar
 • Låt alla ta del av varandras tankar kring huvudfrågor
 • Utifrån svaren kan en handlingsplan skapas
 • Handlingsplanen ska sedan finnas på allas arbetsplats
   

Svårighetsgrad 3 av 5

Navigator

 • Skapa närvaro hos deltagarna
 • Mötesledaren arbetar utifrån Navigator
 • Skapa struktur och kvalité för mötet
 • Avsikt med mötet
 • Agenda till mötet
 • Arbetsform under mötet
 • Sammanfatta
 • Slutsats


Svårighetsgrad 2 av 5

Konferera i badrock

Lämpar sig för mindre grupper upp till 10-12 personer. Spendera tid i vår relaxavdelning eller badtunna där ni omsluts av natur. En möjlighet att samtala i en verkligt lugn och harmonisk miljö.